• + (30) 23210-46480
    + (30) 6946-799710
  • Δευ - Παρ: 8:00πμ - 4:00μμ
    Σαβ - Κυρ: Κλειστά
  • megasoft@megasoft.cc
    support@megasoft.cc

SEMINAR: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MYSPACE ΓΙΑ IOT

Η ΜέγαSoft Πληροφορική Α.Ε. σας προσκαλεί σε μια δωρεάν διαδικτυακή παρουσίαση της πλατφόρμας MySpace, την οποία δημιούργησε για την παρακολούθηση και διαχείριση συσκευών Internet of Things (IoT).

Διαχείρισης Ομοσπονδίας

Αναλαμβάνει την ηλεκτρονική διαχείριση του Μητρώου της Ομοσπονδίας, παρακολουθεί τα στοιχεία των Συλλόγων, των Αθλητών, αλλά και των Στελεχών

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης Ομοσπονδίας

1
Διαχείριση
Διαχειρίζεται τις ετήσιες συνδρομές, τόσο των Συλλόγων, όσο των αγωνιζομένων και των στελεχών.
Παρέχει αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης και προσωποποίησης έξυπνων ηλεκτρονικών καρτών – δελτία αθλητών και στελεχών (smart cards)
Δίνει τη δυνατότητα στους συλλόγους, στους αγωνιζόμενους και τα στελέχη να ανανεώσουν ηλεκτρονικά την ετήσια συνδρομή τους με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (ή με άλλο τρόπο αφού τον οριοθετήσουμε).
2
Αποτελέσματα
Παρέχει στους συλλόγους μία on-line καρτέλα, στην καρτέλα αυτή τηρείται αναλυτικά το Μητρώο του συλλόγου, οι οικονομικές του κινήσεις και η κατάσταση των μελών του, Δίνει στα Μέλη και στα Στελέχη πρόσβαση στην on-line καρτέλα, για τον έλεγχο της κατάσταση της συνδρομής τους.
Διαχείριση αγώνων και events,
On-line διαδικασίες εγγραφών (registration) για αγώνες και events.
Τήρηση ιστορικού συμμετοχών στους αγώνες για τα μέλη τα στελέχη και τους συλλόγους
Διαχείριση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων (κατάταξη, χρόνοι κτλ) των αγώνων.
Στατιστικά στοιχεία.

Κεντρική διαχείριση

Η κεντρική διαχείριση της εφαρμογής, επιτρέπει σε ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα της Ομοσπονδίας, τα οποία έχουν πλήρη πρόσβαση στο σύστημα, να έχουν στα χέρια τους την πλήρη λειτουργικότητα της εφαρμογής.
Ο διαχειριστής έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των Λεσχών, Μελών και Στελεχών, και μπορεί να δίνει ή να αφαιρεί δικαιώματα πρόσβασης από μεμονωμένους χρήστες ή ομάδες χρηστών.
Ο διαχειριστής της εφαρμογής έχει την δυνατότητα να έχει πλήρη εικόνα της οικονομικής κίνησης του συστήματος, καθώς να μπορεί να δεί πλήθος από στατιστικά αποτελέσματα, γραφήματα, αναφορές και εκτυπώσεις.
Πλήρης διαχείριση του προγράμματος των αγώνων.
Ασφαλιστικές δικλείδες για τις συμμετοχές στους αγώνες.
Πλήρης διαχείριση των αριθμών των αθλητών.

Αρχιτεκτονική

Η διαδικτυακή εφαρμογή λειτουργεί σε υπολογιστή τύπου Server, ο οποίος είναι σταθερά και αδιάλειπτα συνδεδεμένος με το διαδίκτυο. Έτσι, εξασφαλίζεται η συνεχής παροχή των υπηρεσιών της εφαρμογής προς όλους τους χρήστες, από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο με πρόσβαση στο Internet.
Με άλλα λόγια, όλες οι υπηρεσίες της εφαρμογής, παρέχονται δια μέσου του διαδικτύου, σε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή προς τους διαχειριστές, τους συλλόγους, τα μέλη και τα στελέχη της ομοσπονδίας.
Για την πρόσβαση στην εφαρμογή δεν απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου εξειδικευμένου λογισμικού στον υπολογιστή του τελικού χρήστη, παρά μόνο ένας Web Browser (όπως Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome κτλ).

Ασφάλεια

Η προτεινόμενη εφαρμογή, ως web-application, έχει αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Για το σκοπό αυτό, η πρόσβαση στις υπηρεσίες της ομοσπονδίας γίνεται με τη χρήση ατομικών κωδικών πρόσβασης (username και password).
Ο χρήστης διαθέτει ένα μοναδικό προσωπικό αναγνωριστικό (username) και έναν μυστικό κωδικό πρόσβασης (password). Δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να αλλάζει τον μυστικό κωδικό πρόσβασης του.
Επιπλέον, η εφαρμογή διαθέτει αναλυτικό σύστημα διαχείρισης Ρόλων και Δικαιωμάτων, ώστε να είναι δυνατή η απαγόρευση ή μη συγκεκριμένων δικαιωμάτων πρόσβασης για συγκεκριμένους χρήστες ή ομάδες χρηστών.

Σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών

Η προτεινόμενη εφαρμογή παρέχει ένα υψηλής ασφάλειας σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών, ώστε όλες οι οικονομικές συναλλαγές της Ομοσπονδίας με τους συλλόγους, τα Μέλη και τα Στελέχη να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά.
Στους χρήστες θα παρέχεται η δυνατότητα να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας είτε χρεωστική, είτε πιστωτική κάρτα.

Διαχείριση δελτίων αθλητών

Η εφαρμογή συνεργάζεται με εξειδικευμένο λογισμικό εκτύπωσης και προσωποποίησης έξυπνων ηλεκτρονικών καρτών (smart-cards, rfids) – δελτία αθλητών.
Το λογισμικό αυτό, διαβιβάζει τις ετήσιες αιτήσεις ανανέωσης συνδρομής των Μελών σε εξειδικευμένο εκτυπωτή και προγραμματιστή καρτών. Έτσι, με πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία εκτυπώνονται και προσωποποιούνται οι ετήσιες κάρτες των Μελών της Ομοσπονδίας.
Συγκεκριμένα, στις κάρτες αυτές θα εκτυπώνεται έγχρωμα, μαζί με το γραφικό υπόβαθρο, και το λογότυπο της Ομοσπονδίας, το λογότυπο του συλλόγου, η φωτογραφία του Μέλους και τα προσωπικά του στοιχεία.
Επιπλέον, οι κάρτες αυτές διαθέτουν και smart chip στο οποίο, ταυτόχρονα με την εκτύπωση, αποθηκεύονται τα στοιχεία του Μέλους.

Οργάνωση των ενημερώσεων και των αποφάσεων

Δημοσιεύει οργανωμένα στους συλλόγους τις αποφάσεις και τις ενημερώσεις της ομοσπονδίας
Διαχειρίζεται άρθρα προς δημοσίευση.
Αποστέλλει μαζικά emails.
Τα δεδομένα είναι οργανωμένα ανά έτος και πρωτάθλημα.
Λύσεις λογισμικού και κατασκευή συσκευών Internet of Things για επιχειρήσεις.
Επικοινωνία
© 2024 ΜέγαSoft. All rights reserved.