Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε

Η ΜέγαSoft υποστηρίζει τις λύσεις που υλοποιεί με εγκατάσταση, εκπαίδευση και παραμετροποίηση.
Υλοποιεί έργα πληροφορικής που βασίζονται τόσο σε λύσεις που η ίδια δημιούργησε όσο και σε προϊόντα τρίτων που απαιτούνται κατά την υλοποίηση.

Η ΜέγαSoft παρέχει άδειες χρήσης λογισμικού για τις εφαρμογές της καθώς και όλες τις νομιμοποιητικές άδειες χρήσης ή ιδιοκτησίας για το λογισμικό και τα εμπορεύματα που μεταπουλά.

Η ΜέγαSoft υποστηρίζει τα έργα που υλοποιεί με συμβάσεις συντήρησης καθώς και με συμβάσεις μηχανογραφικής υποστήριξης.
Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν καλύπτεται από κάποια σύμβαση, κατόπιν συμφωνίας γίνονται εργασίες συντήρησης και μηχανογραφικής υποστήριξης και πάντα με τον ισχύον τιμοκατάλογο ωριαίας ή άλλης χρέωσης προς τον πελάτη.

Η ΜέγαSoft αναλαμβάνει κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και outsourcing εργασίες.

Αναλαμβάνουμε την εκτύπωση, έκδοση και προσωποποίηση πλαστικών, έξυπνων καρτών (smart, rfid, barcode κα) για συστήματα προσωποποιημένης παρακολούθησης.

Αναλαμβάνουμε την προμήθεια, υλικών και αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται στις λύσεις μας.