easy web maker

WinPlan + Cotton

Αυτό που χρειάζεστε είναι ένας συνεργάτης που θα δίνει άμεσες λύσεις στον μηχανογραφικό σας αγώνα ΣΗΜΕΡΑ

Σε μία εκκοκκιστική μονάδα οι λειτουργικές εργασίες που πραγματοποιούνται είναι η παραλαβή σύσπορου βάμβακος, η καταχώρηση παραστατικών αγορών, η καταχώρηση των παραστατικών πώλησης, ο  έλεγχος των αποθεμάτων, η παραγωγή εκκοκκισμένου βάμβακος και συμπαράγωγων.  Κάθε παραγωγός σύσπορου βάμβακος μεταφέρει το φορτίο του στο εκκοκκιστήριο όπου γίνεται η παραλαβή. Το φορτίο του παραγωγού ζυγίζεται και μεταφέρεται στην αποθήκη του εκκοκκιστηρίου.

Το σύσπορο βαμβάκι που είναι στην αποθήκη του εκκοκκιστηρίου μεταφέρεται στην μονάδα παραγωγής για να γίνει ο διαχωρισμός του καθαρού με το σύσπορο. Τα δέματα μπορούν να διαχωρίζονται με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και να γίνεται επιλεκτική στοίβαξη. Ταυτόχρονα μπορούν να πραγματοποιούνται αγορές-πωλήσεις και για λοιπά αγροτικά προϊόντα.

Παραλαβές.

Σύσπορου βάμβακος & λοιπών αγροτικών προιόντων.

Παραλαβές, πολλαπλές παραλαβές, μετασχηματισμός, επεξεργασία μεσιτών, κινήσεις από τις παραλαβές, αυτόματη δημιουργία πληρωμών, επιταγών, αρχείο τράπεζας και πολλά πολλά ... άλλα.

Παραγωγή.

Πλήρης παρακολούθηση της εκκόκκισης.

Χειροκίνητη ή αυτόματη εισαγωγή δεμάτων με στοιχεία ποιοτικού ελέγχου HVI, ο επιμέρους διαχωρισμός ποιοτήτων της ανάλωσης Α'υλών. Η δημιουργία του δελτίου παραγωγής της ημέρας γίνεται με .... μια απλή κίνηση άλλα και πολλά πολλά ... δεδομένα.

Παραστατικά.

Αγορών πωλήσεων και εξόδων.

Πωλήσεις του εκκοκισμένου βαμβακιού με πολλαπλούς τρόπους εισαγωγής δεμάτων (Fast data entry, LaserGun, αρχείο Ascii).
Παρακολούθηση των συμβολαίων πώλησης. Πλήρης παρακολούθηση και έλεγχος των πωλήσεων, αγορών, εξόδων με πολλές πολλές ... δυνατότητες.

Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές.

Αναπτύχθηκε σε Microsoft Visual Studio με UDA για πρόσβαση σε SQLServer.
Υπάρχει δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων για την πρόσβαση κάθε χρήστη σε τμήματα των εφαρμογών. Όλες οι εκτυπώσεις είναι διαθέσιμες στην οθόνη, στον εκτυπωτή και σε πολλές μορφές εξόδου (doc,rtf,xls,xml κα).
Είναι module του WinPlan ERP.

Αναφορές

Βασικό αρχείο ανάπτυξης το crystal reports.

Πλήρης κάλυψη όλων των καταστάσεων που προβλέπονται σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση σε μορφή συγκεντρωτικών ή αναλυτικών καταστάσεων.
Στατιστικές εκτυπώσεις με γραφική απεικόνιση των στοιχείων των συναλλασσομένων, των ειδών αποθήκης, των αξιόγραφων, των παραλαβών, των παραστατικών, με πολλαπλές ομαδοποιήσεις και βηματική πρόσβαση στις πρωτογενείς πληροφορίες (drill-down).

Report Generator

Με βάση το crystal report αλλά και RG για γρήγορες εκτυπώσεις.

Δυνατότητα κατασκευής  εκτυπώσεων από τον χρήστη με ένα δυναμικό εργαλείο Drag and Drop, κατασκευασμένο απο την ΜέγαSoft και με βάση τo Crystal Reports. Υπάρχει και 2ος Report Generator για την πολύ γρήγορη δημιουργία εκτυπώσεων.

Συνδεσιμμότητα

Συνδεθείτε απο παντού.

Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλαπλές εταιρίες, υποκαταστήματα, απομακρισμένη πρόσβαση (pc, laptop, tablet).
Μπορεί να λειτουργήσει και σε cloud server. Συνδέεται με τα module του WinPlan (Γενική, αναλυτική λογιστική, μισθοδοσία, CRM κα), Έχει ανοικτή αρχιτεκτονική όπου είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα για διασύνδεση με άλλα πληροφορικά συστήματα.

Cotton id

Εφαρμογή Διαχείρισης Δεμάτων.

Έχουμε έναν Η/Υ που είναι σειριακά συνδεμένος με την ζυγαριά και καταγράφει τα στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια εκτυπώνονται από έναν εκτυπωτή Thermal Transfer
Στον Η/Υ είναι εγκατεστημένο το σχετικό πρόγραμμα που υποστηρίζει τη διαδικασία και έχει τις παρακάτω δυνατότητες.
1. Αυτόματη λειτουργία (πέρασμα του βάρους αυτόματα από την ζυγαριά) με ταυτόχρονο κλείδωμα του πληκτρολογίου για αποφυγή λάθους. 
2. Συνεχής ενημέρωση της οθόνης με τον αυξ. αριθμό, βάρος , ημερομηνία και ώρα του δέματος.
3. Δυνατότητα εκτίμησης του δέματος κατά την παραγωγή (προαιρετικά)
4. Δυνατότητα μεταφοράς των δεμάτων στη εφαρμογή Cotton For Windows για την ενημέρωση της παραγωγής (Μεταφορά εκτίμησης και ώρας παραγωγής).
5. Εύκολη δημιουργία και παραμετροποίηση της φόρμας εκτύπωσης της ετικέτας με BarCode που μπορεί να γίνει και από τον χρήστη.
6. Eκμετάλλευση και  προγραμματισμός του σήματος λήψης από τη ζυγαριά που γίνεται με εξωτερικό Vb Script έτσι ώστε το πρόγραμμα να προσαρμόζεται σε όλες τις ηλεκτρονικές ζυγαριές.
7. Εκτύπωση του πρόχειρου βιβλίου πρέσας.

MScanner

Πρόγραμμα εισαγωγής αρχείων από φορητές συσκευές PDA

Κρατάει ιστορικό από το scanning που έχουμε κάνει στο παρελθόν. 
Εκτύπωση δεμάτων αναλυτικά ανά εγγραφή ή συγκεντρωτικά. Μετατρέπει τα δεδομένα σε αρχείο Fbar 

Cotton mobile scanning with PDA

Εφαρμογή για την καταμέτρηση των φορτώσεων της παραγωγής κ.α.

Ταυτόχρονη διαχείριση πολλών εργασιών.
Αποθήκευση δεδομένων scanning και συγκεντρωτική μεταφορά τους στην κεντρική εφαρμογή.
Γρήγορο, ανεξάρτητα από το μέγεθος των δεδομένων που έχει.
Εμφάνιση συνόλων κατά τη διαδικασία scanning
Πλήρως συμβατή εφαρμογή με Windows mobile 05 ή νεότερα.
Συνδέεται με το MSCanner για την διαχείριση των δεδομένων στο PC.

MegaBall

Μεταφορά της ζύγησης απο τις παραλλαβές στο πρόγραμμα 

Συνδέεται με τον ζυγό των παραλλαβών με σειριακή είσοδο, διαβάζει τις ζυγήσεις και τις στέλνει αυτόματα στην εφαρμογή για να δημιουργηθούν οι παρτίδες.

Κοινοποιήστε την σελίδα μας !